Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem

Ohlašovna

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny: Libkovice pod Řípem č. p. 181:

zde ke stažení - oznámení ohlašovny o uložení zásilky  

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně úřadu obce Libkovice pod Řípem.

Nejedná se v žádném případě o dopisy a zásilky, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na ukládací poště v Krabčicích vyzvednout.

Obecní úřad Libkovice pod Řípem není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Libkovice pod Řípem, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu. 

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je v době jejich aktuálnosti vyvěšena:

 1. na webových stránkách obce Libkovice pod Řípem  (http://www.libkovicepodripem.cz.), úřad obce, ohlašovna 

 2. na nástěnce v budově obecního úřadu.

Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště v Krabčicích, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout si zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si v kanceláři OÚ vyzvedával oznámení o uložení zásilky, nebo výzvu s poučením.  

Doplňková informace

Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny úřadu obce Libkovice pod Řípem, Libkovice pod Řípem č. p. 181 je evidován u občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen. 

Z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Obecní úřad Libkovice pod Řípem není oprávněn přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. 
Od 1. 1. 2016 zajišťuje úřad převzetí a uložení „oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením“ osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to v kanceláři obecního úřadu Libkovice pod Řípem. 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny – Libkovice pod Řípem č. p. 181, o uložení zásilky.

 1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., Krabčice č. p. 67, Krabčice kontaktní telefon (+420 416 838 032). Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí - pátek od 7:30 do 10:00 a od 15:00 do 16:30 hod.

 2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

 3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

 4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny Libkovice pod Řípem  č. p. 181 má možnost:

 • na ohlašovně pobytu Libkovice pod Řípem č. p. 181 nahlásit tzv. „doručovací adresu“ = údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (placená služba),
 • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
 • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba)

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

Úřad obce

Rychlý kontakt

Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem
č.p. 181
413 01 Roudnice nad Labem

Tel.: 416 874 124
Fax.: 416 874 124

E-mail: obec@libkovicepr.cz

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

​​Pís. zmínka 1351

​​539 obyvatel

​​SDH

​​Hora ŘÍP

​​Kostel